BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Ekranów Na Obiektach Mostowych

Urządzenie przeciwhałasowe może być przymocowane do krawędzi obiektu mostowego w taki sposób, że w przypadku uszkodzenia może stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg lub innych osób. Od ekranów przeciwhałasowych, które zlokalizowano w miejscach niebezpiecznych wymaga się, żeby zostały dodatkowo wzmocnione za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych stężeń między panelami lub elementami w celu ochrony ich przed oderwaniem lub spadnięciem. Można projektować odpowiednio wzmocnione ekrany, w których prawdopodobieństwo oderwania części jest niskie, lub alternatywnie – ekrany słabe, ale zaopatrzone w środki łagodzące skutki oderwania części dla otoczenia. Należy również jasno określić, czy jakikolwiek element ekranu jest podatny na rozpad w przypadku uderzenia lub wstrząsu. Przyjmuje się, że mocowania w ekranie przeciwhałasowym jest bezpieczne, jeśli elementy są zabezpieczone przed odpadnięciem w przypadku zdeformowania lub złamania. Systemy wzmocnień powinny być projektowane jako odporne na siłę rozrywającą równą ciężarowi własnemu odpowiedniej części urządzenia pomnożonemu przez współczynnik zwiększający 4. Należy przyjmować ciężar w stanie mokrym. Jeśli elementy konstrukcyjne i akustyczne ekranu przeciwhałasowego są zabezpieczone przed odpadnięciem za pomocą systemu wzmocnień stężających je wzajemnie, to każde stężenie powinno być zdolne do przeniesienia obciążeń od wszystkich przylegających elementów. Należy przyjmować, że obciążenie od naderwanej części ekranu jest równe wadze pojedynczego elementu oddziałującego na system wzmocnienia w pozycji najniekorzystniejszej.

Źródło: IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów